PhDr. Marie Imbrová - Oficiální webová stránka - Archiv 2012

Hledat

Přejdi na obsah

Tisk a ohlasy 2012


Tisk a ohlasy v r. 2012 - pokračování:


Červen 2012

Název článku: DVA NÁROČNÉ DNY VE VICTORIA FALLS

Zdroj: Časopis PRESTIGE - Clubs & Circles, č. 2012/1, str. 83 - 85/PhDr. Marie Imbrová

Cestu do Zimbabwe podnikám již několik let na přelomu února a března, jednak pro to, abych se vyhnula konci české zimy, a hlavně pro to, abych oživila své aktivity v této zemi a navázala na předchozí kontakty.

Součástí mého programu je také vždy pobyt v Tengenenge, kde pracuji jako dobrovolník pro místní komunitu dětí, kterou prostřednictvím Klubu přátel Tengenenge nadále intenzivně podporuji.

A konečně si pro každý rok stanovuji ještě jeden naprosto mimořádný a konkrétní cíl, což je v tomto roce propagace odkazu díla Emila Holuba v České republice a v Zimbabwe, zvláště ve Victoria Falls, městečku u Viktoriiných vodopádů...

Celý článek PhDr. Marie Imbrové najdete
zde.Červen 2012

Název článku: AFRICKÝ VEČER V HOTELU

Zdroj: Časopis PRESTIGE - Clubs & Circles, č. 2012/1, str. 82/PhDr. Marie Imbrová


Červen 2012

Název článku: ROUDNICKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ. HOSTIL KONCERT, TEĎ LÁKÁ NA PROHLÍDKY A VÝSTAVU


Zdroj: iDNES.cz/Ústí a Ústecký kraj, Zprávy, 30. června 2012, 08:02/Tomáš Kassal


... Výstava Současné africké umění, která začne 3. července a potrvá až do konce září, je pro Roudnici a zámek zajímavá hned ze tří důvodů.

Připravila ji afrikanistka Marie Imbrová, která z Roudnice pochází. Představí současné africké umění a umělce, což je v Česku neobvyklá záležitost. A za třetí se díky výstavě o Africe vrátí na zámek Podřipské muzeum...


Celý článek Tomáše Kassala najdete na
www.usti.idnes.cz


Červen 2012

Název článku: V TENGENENGE MAJÍ ŠKOLKU DÍKY MARII Z LOUNSKA

Zdroj: BLESK - Čechy, Čechy - Morava, str. 8, 15. 06. 2012/Jana Ulrichová

Z diplomatických služeb se vrátila domů. Srdcem ale zůstala v Africe...Květen 2012

Název článku: PŘEDNÁŠKA ČLENKY KLUBU VE VÍDNI

Zdroj: Internetový časopis ČESKÝ DIALOG - CZECH DIALOGUE - spojuje Čechy doma i ve světě, Rubrika - Mezinárodní český klub, č. 5/2012, květen 2012/Maf


Marie Imbrová, členka Mezinárodního českého klubu, je velmi aktivní žena. A to nejen v Česku a v Zimbabwe, v zemi, která se jí stává téměř již druhým domovem.

Nedávno měla totiž přednášku pro žáky v české škole Jana Amose Komenského ve Vídni. Samozřejmě na téma Děti v Tengenenge, což je sochařská kolonie v Zimbabwe, kde se Marie Imbrová snaží pomoci tamním dětem k přístupu ke vzdělání a k zdravotní péči. Dlouhodobě pobývala v Zimbabwe jako kulturní atašé velvyslanectví ČR, nyní se tam vrací soukromě a pomáhá jak se dá. Zajímá ji také africké umění. Založila v ČR Klub přátel Tengenenge a měla již dvě besedy také u nás v Mezinárodním českém klubu, vždy s velkým ohlasem. Také její přednáška ve Vídni byla školáky i vyučujícími velmi oceněna. Ředitelka školy, paní Mag. Helena Huber nám poslala i fotografii z besedy, kterou rádi zveřejňujeme.


Odkaz: www.cesky-dialog.net


Květen 2012

Název článku: PIETNÍ AKT VĚNOVANÝ PAMÁTCE EMILA HOLUBA

Zdroj: Webové stránky Českého centra ve Vídni, 30. 05. 2012/České centrum Vídeň, Rakousko

PhDr. Marie Imbrová, afrikanistka, bývalá diplomatka v Zimbabwe a v současnosti nezávislá konzultantka na volné noze v oblasti politiky, vzdělávání a kultury ...

... promluvila během pietního aktu u hrobu Dr. Emila Holuba na Vídeňském centrálním hřbitově (Der Wiener Zentralfriedhof). Následující den měla na základě iniciativy Českého centra Vídeň přednášku o Emilu Holubovi pro žáky ORG Komenský ve Vídni, se kterými také debatovala o své práci a životě v Zimbabwe.

Celou zprávu a fotografie z návštěvy Marie Imbrové ve Vídni ve dnech 19. 05. - 23. 05. 2012 můžete najít na wien.czechcentres.czKvěten 2012

Název článku: MOJE CESTY DO TENGENENGE

Zdroj: CzechFolks.com PLUS - Více článků, více zábavy - 06. 05. 2012/PhDr. Marie ImbrováVelice zřídka vzpomínám na svoji první cestu do Tengenenge. Odehrála se někdy koncem září 2005, pár týdnů poté, co jsem s rodinou na několik let přesídlila do Zimbabwe. Můj bývalý velvyslanec totiž usoudil, že by mne jen práce na úřadě a městský život mohly nudit. Nemýlil se. Tengenenge je úžasná umělecká komunita a také vesnice asi o tisíci lidech založená na úpatí dolu na kámen, cca 150 km na sever od Harare. Byla založena uměle v šedesátých letech minulého století bývalým pěstitelem tabáku Tomem Blomfieldem, který nikdy nepopíral svůj smysl pro dobrodružství a umělecké sklony. A ten, poté, co se více jak čtyřicet let této komunitě věnoval, žil v jedné z místních chatek, sochal se svými původními dělníky, organizoval výstavy po světě, ji ze zdravotních důvodů opustil. Snažil se však svým přátelům zajistit rozumné podmínky k přežití, a tak celý rok 2007 loboval ve všech možných i nemožných kruzích za to, aby se správy vesnice někdo ujal a řídil její vývoj...


PhDr. Marie Imbrová se sochou z Tengenenge, foto: Jana Ulrichová


Celý článek PhDr. Marie Imbrové si můžete přečíst na
www.czechfolks.com

Odkaz: www.novina.cz


Duben 2012

Název článku: AFRICKÝ ŠPERK

Zdroj: Chrudimka.cz, 18. 04. 2012, 08:56/Matěj Zelinka (Worky)

Ve Vodních zdrojích Chrudim je až do 27. dubna 2012 k vidění výstava současných i tradičních afrických šperků ze sbírky afrikanistky Marie Imbrové. Kromě šperků ze severu Afriky, Senegalu, Keni, Zimbabwe, Nigérie, Ghany, Zanzibaru, Pobřeží Slonoviny, Mali a dalších zemí, výstavu doprovází fotografie zachycující detaily šperků, jejichž autorem je Jiří Bouda...

...Výstava je prodejní a vybraný šperk je možné si rezervovat na telefonu 723 004 397 nebo na
gutzer@centrum.cz.Celý článek Matěje Zelinky najdete na
www.chrudimka.cz


Duben 2012

Název článku: K VÝROČÍM EMILA HOLUBA

Zdroj: CzechFolks.com PLUS - Více článků, více zábavy - 11. 04. 2012/PhDr. Marie Imbrová"Vaše Cís. Král. Veličenstvo! Rakouský poddaný, který působí v cizině pro svou vlast, který se nevyhýbal námahám ani obětem při dosažení svého úctyhodného cíle, je opuštěn a nemocný v nehostinné cizině a úzkostně dychtí po milované vlasti."


Takto se obracel v dopise datovaném v Praze 04. 03. 1878 dr. František Holub, podepsaný jako ranhojič v Pátku v Čechách, na císaře Františka Josefa I., kdy jej zpravil o tom, že jeho poddaný Emil Holub je v Africe těžce nemocný, opuštěný a bez finančních prostředků.

Soudě dle poznámek na dopise, byla tato žádost zaevidována do protokolu císařské kanceláře a připsána pod ní červenou tužkou částka 1000 fl, kterou Emil Holub se vší pravděpodobností obdržel...


Celý článek PhDr. Marie Imbrové si můžete přečíst na
www.czechfolks.com


Březen 2012

Název článku: SE SVOBODNÝM HLASEM VE VICTORIA FALLS

Zdroj: SVOBODNÝ HLAS - Týdeník Lounska, Postoloprtska, Žatecka a Podbořanska, ročník 21, č. 13, str. 7, 28. 03. 2012/PhDr. Marie Imbrová


Redakci Svobodného hlasu přišel e-mail ze Zimbabwe, od PhDr. Marie Imbrové. Do Zimbabwe si s sebou vzala i výtisk Svobodného hlasu. Pro potěchu čtenářů zveřejňujeme:...

Odkaz: www.svobodnyhlas.czBřezen 2012

Název článku: HYPERINFLACE V ZIMBABWE II.: První třetina roku 2008 - od milionu k padesátinásobku

Zdroj: M&B - Časopis o mincích, bankovkách a medailích, ročník 5, č. 2/2012, str. 46 - 49, 15. 03. 2012/PhDr. Marie Imbrová


Hned první lednové dny nenechaly nikoho na pochybách, že jsme ve víru hyperinflace. V obchůdcích ozdobených během svátků trpytivými čínskými řetězy se objevily tabule a nápisy na prodej či zavřeno navždy.

Těch pár tisíc lidí, kteří v Harare ještě měli práci, ji ztratilo ze dne na den, na výpovědní dopisy nebyl ani papír a stejně by je stěží někdo doručil.

Během prvních lednových týdnů, stále bylo fantastické léto, se již pravidelně ohlašovaly výpadky proudu a v mnoha částech města začínal hon na potraviny. Mezitím nás centrální banka promptně informovala o vydání nové série bearer cheques v hodnotách 1, 5 a 10 milionů zimbabwských dolarů.

Během několika desítek hodin se každý, kdo byl ještě v Harare za práci placen, se stal milionářem. Jedním z nejchudších na světě...


Celý druhý díl z šestidílného seriálu
HYPERINFLACE V ZIMBABWE si můžete přečíst zde.Březen 2012

Pořad v rozhlase: ŽIVÉ STOPY EMILA HOLUBA

Zdroj: ČESKÝ ROZHLAS, ČRo 6, pořad Historie věčně živá, 03. 03. 2012, 21:10 hod./David Hertl

Rok 2012 je rokem dvou kulatých výročí slavného českého cestovatele Emila Holuba. Narodil se roku 1847 v Holicích na Pardubicku a zemřel roku 1902 ve Vídni. Mezi těmito daty je spousta dobrodružství a úspěchů, ale také smůly, nezdaru a nepochopení. Je vůbec dnes ještě možné objevit něco nového "o Holubovi"?...

...Kam vedly Holubovy africké cesty a co z nich přivezl, vypráví v pořadu "Historie věčně živá" Marie Imbrová. V Africe se pohybovala po Holubových stopách, a před nedávnem dokonce vydala vlastním nákladem kopii první tištěné mapy Viktoriiných vodopádů, zpracovanou Emilem Holubem...

...Jaký byl první Holubův africký pobyt? Jak vypadaly jeho cesty do nitra černého kontinentu? Proč si dnes Holuba v Africe tolik váží? A byla manželka Emila Holuba skutečně taková, jakou ji ve filmu "Jára Cimrman ležící, spící" vykreslili Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák?Afrikanistka Marie Imbrová a jedna ze dvou soch Emila Holuba,
z nichž ta první, zcela shodná, stojí před Národním muzeem v Livingstonu v Zambii
Foto: David Hertl


Celý pořad Davida Hertla
"ŽIVÉ STOPY EMILA HOLUBA" s PhDr. Marií Imbrovou si můžete poslechnout zde.

Odkaz: www.rozhlas.czÚnor 2012

Interview v televizi: EMIL HOLUB: 110 LET OD ÚMRTÍ

Zdroj: ČESKÁ TELEVIZE, kanál ČT24, Studio 6, 21. 02. 2012, 07:30 hod./Barbora Kroužková a František Lutonský


PhDr. Marie Imbrová poskytla 21. února 2012 Studiu 6 na kanálu ČT24 České televize rozhovor u příležitosti 110. výročí úmrtí českého cestovatele Dr. Emila Holuba.

Záznam celého rozhovoru Barbory Kroužkové a Františka Lutonského s PhDr. Marií Imbrovou můžete vidět na
www.ceskatelevize.cz
Únor 2012

Název článku: ZA EMILEM HOLUBEM SE VYDEJTE DO ŽATCE

Zdroj: Žatecký a Lounský deník.cz - Moje Žatecko a Lounsko, 16. 02. 2012, 17:56 hod./Ivo Chrástecký


Žatec - Co má nejslavnější český cestovatel Emil Holub společného se Žatcem?

To, že právě tady, v Regionálním muzeu K. A. Polánka probíhá výstava s názvem Emil Holub a slapy Viktoriiny, rozhodně není náhoda. V Žatci Emil Holub chodil na gymnázium a patří k jeho nejvýznamnějším absolventům. Výstava byla připravena u příležitosti 110 let od jeho úmrtí...

...Jak připomíná autorka výstavy Marie Imbrová, Emil Holub patřil mezi prvních dvacet Evropanů, kteří prokazatelně navštívili Viktoriny vodopády. Jeho význam spočívá hlavně v tom, že je jako první přesně zaměřil a zakreslil do mapy. Během svých cest také zmapoval kmeny na dolní Zambezi....

...Ta na "holubovské" téma chystá přednášku s týmž názvem. Proběhne 22. února od 10.30 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.


Celý článek můžete najít na
www.zatecky.denik.cz


Únor 2012

Název článku: VÝSTAVU PŘIJELI ZAHÁJIT ZÁSTUPCI VELVYSLANECTVÍ JAR

Zdroj: Žatecký a Lounský deník.cz - Kultura, 13. 02. 2012, 14:21 hod./Petr Kinšt


Žatec - V muzeu začala o víkendu výstava o Emilu Holubovi, který chodil na žatecké gymnázium.

K 110. výročí od úmrtí cestovatele Emila Holuba probíhá v žateckém Regionálním muzeu K. A. Polánka výstava o tomto nejslavnějším českém cestovateli. Expozice s názvem Emil Holub a slapy Viktoriiny tam potrvá do poloviny srpna. K vidění jsou různé předměty z jižní Afriky i mapy, kterými se E. Holub, jehož osud je spjat se Žatcem, proslavil.

Páteční podvečerní vernisáže se zúčastnili také zástupci velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze, které se na výstavě podílelo. "Předměty z výstavy jsou mi velmi blízké, cítím se tady jako doma," řekl rada velvyslanectví pan Dasa...

...Autorka výstavy, Marie Imbrová, podobné výstavy uspořádala v devadesátých letech v Okresním muzeu v Lounech, kde působila jako kurátorka, a na zámku v Pátku. "Emil Holub patřil mezi prvních dvacet Evropanů, kteří prokazatelně navštívili Viktoriny vodopády. Jeho význam spočívá hlavně v tom, že je jako první přesně zaměřil a zakreslil do mapy. Během svých cest také zmapoval kmeny na dolní Zambezi," řekla na vernisáži výstavy...


Celý článek můžete najít na
www.zatecky.denik.cz


Únor 2012

Pořad v rozhlase: ŽIVOT A CESTY EMILA HOLUBA (2. ČÁST) - DO ZEMĚ MAŠUKULUMBŮ

Zdroj: ČESKÝ ROZHLAS, ČRo - Sever, pořad Planetárium, 11. 02. 2012, 17:45 hod./Frederik Velínský, Veronika Kindlová a PhDr. Marie Imbrová

Celé vystoupení afrikanistky PhDr. Marie Imbrové v druhé části rozhlasového pořadu: "ŽIVOT A CESTY EMILA HOLUBA - DO ZEMĚ MAŠUKULUMBŮ" si můžete poslechnout zde na www.rozhlas.cz.

Pořad bude vysílán Českým rozhlasem ve dnech 11. až 20. února 2012 na jeho regionálních rozhlasových stanicích následovně:

  • ČRo Region - Střední Čechy - sobota 11. 02., 06:04 hod.; čtvrtek 16. 02., 03:05 hod.;
  • ČRo Sever - sobota 11. 02., 17:10 hod.; čtvrtek 16. 02., 03:05 hod.;
  • ČRo Leonardo - pondělí 13. 02., 16:00 hod.; pátek 17. 02., 08:00 hod.; pondělí 20. 02., 03:00 hod.;
  • Studio Noc (společné vysílání všech regionálních stanic ČRo kromě Reginy, a to konkrétně ČRo Plzeň, Sever, Region - Střední Čechy, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Region - Vysočina, Ostrava, Olomouc a Brno) - čtvrtek 16. 02., 03:05 hod.


Odkaz: www.rozhlas.cz/planetarium


Únor 2012

Pořad v rozhlase: ŽIVOT A CESTY EMILA HOLUBA (1. ČÁST) - SEDM LET V AFRICE

Zdroj: ČESKÝ ROZHLAS, ČRo - Sever, pořad Planetárium, 04. 02. 2012, 17:45 hod./Frederik Velínský, Veronika Kindlová a PhDr. Marie Imbrová

Celé vystoupení afrikanistky PhDr. Marie Imbrové v první části rozhlasového pořadu: "ŽIVOT A CESTY EMILA HOLUBA - SEDM LET V AFRICE" si můžete poslechnout zde na www.rozhlas.cz.

Pořad bude vysílán Českým rozhlasem ve dnech 04. až 13. února 2012 na jeho regionálních rozhlasových stanicích následovně:

  • ČRo Region - Střední Čechy - sobota 04. 02., 06:04 hod.; čtvrtek 09. 02., 03:05 hod.;
  • ČRo Sever - sobota 04. 02., 17:10 hod.; čtvrtek 09. 02., 03:05 hod.;
  • ČRo Leonardo - pondělí 06. 02., 16:00 hod.; pátek 10. 02., 08:00 hod.; pondělí 13. 02., 03:00 hod.;
  • Studio Noc (společné vysílání všech regionálních stanic ČRo kromě Reginy, a to konkrétně ČRo Plzeň, Sever, Region - Střední Čechy, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Region - Vysočina, Ostrava, Olomouc a Brno) - čtvrtek 09. 02., 03:05 hod.


Odkaz: www.rozhlas.cz/planetarium


Únor 2012

Název článku: V ZIMBABWE MAJÍ ŠKOLKU DÍKY MARII Z LOUNSKA

Zdroj: BLESK.CZ, Zprávy - Události, 04. 02. 2012, 14:33 hod./Jana Ulrichová

Tři a půl roku působila Marie Imbrová (52) z Černochova na Lounsku jako konzulka české ambasády a poté chargé d'affaires v zimbabwském Harare. I když z diplomacie už odešla, vazby s Afrikou, zejména jedinečnou komunitou Tengenege, nepřetrhala. Založila občanské sdružení na pomoc tamním dětem. Její činnost táhnout členové z vlastní kapsy...

Celý článek Jany Ulrichové najdete na
www.blesk.cz


Únor 2012

Název článku: DVOJÍ VÝROČÍ EMILA HOLUBA

Zdroj: CHRUDIMSKÝ ZPRAVODAJ - Měsíčník chrudimské radnice, XV. ročník, č. 2, str. 8, 01. 02. 2012/Naděžda GutzerováOdkaz: www.chrudim.eu


Leden 2012

Název článku: ROCKER KOUPIL OBRAZ

Zdroj: OHŘE MEDIA, Kultura, 27. 01. 2012/Pavel Macák

Černochov – Na podzim jsme uveřejnili zprávu o aukci obrazu od zimbabwského autora Lovemore Kambudzi Last warning, který darovala ze své sbírky nadaci Africa Foundation do USA zcela bezplatně Marie Imbrová z Černochova. Obraz, který bylo možné vidět na podzim minulého roku v soukromé Galerii Emila Juliše v Černčicích spolu s ostatními obrazy afrických umělců v rámci souborné výstavy pod názvem Born in Zimbabwe, byl před časem vydražen v aukční síni Sotheby v New Yorku, kam jej Marie Imbrová zaslala ve prospěch dobročinné akce Art for Africa. Novým majitelem obrazu Last Warning je současná rocková hvězda Dave Mathews, který jej vydražil za 4000 USD...

Celý článek Pavla Macáka najdete na
www.ohremedia.cz


Leden 2012

Název článku: OBRAZ KOUPIL ROCKER

Zdroj: PRESS - Týdeník Lounska, ročník 17, č. 3, str. 1, 25. 01. 2012/pa


Lovemore Kambudzi: Last Warning

Dave Matthews, foto: blogs.seattleweekly.comLeden 2012

Název článku: VELEVZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V GALERII EMILA JULIŠE V ČERNČICÍCH

Zdroj: SVOBODNÝ HLAS - Týdeník Lounska, Postoloprtska, Žatecka a Podbořanska, ročník 21, č. 4, str. 9, 25. 01. 2012/jt


Odkaz: www.svobodnyhlas.cz


Leden 2012

Název článku: PODĚKOVÁNÍ PŘÁTELŮM A SPONZORŮM Z LOUNSKA

Zdroj: SVOBODNÝ HLAS - Týdeník Lounska, Postoloprtska, Žatecka a Podbořanska, ročník 21, č. 4, str. 6, 25. 01. 2012/PhDr. Marie ImbrováOdkaz: www.svobodnyhlas.czLeden 2012

Název článku: VZÁCNOU NÁVŠTĚVU...

Zdroj: PRESS - Týdeník Lounska, ročník 17, č. 2, str. 1, 18. 01. 2012/Pavel Macák
Leden 2012

Název článku: VELVYSLANKYNĚ V ČERNČICÍCH

Zdroj: SVOBODNÝ HLAS - Týdeník Lounska, Postoloprtska, Žatecka a Podbořanska, ročník 21, č. 3, str. 1, 18. 01. 2012/jt
Odkazy: www.svobodnyhlas.cz , www.vejr.cz/gej


Leden 2012

Název článku: HYPERINFLACE V ZIMBABWE I.: Závěr roku 2007 - smíšená očekávání

Zdroj: M&B - Časopis o mincích, bankovkách a medailích, ročník 5, č. 1/2012, str. 40 - 44, 15. 01. 2012/PhDr. Marie Imbrová

Listopad roku 2007 byl v Harare teplý a vlídný, pokud se počasí týká. Blížilo se léto a já si uvědomovala, že ty Vánoce budeme sami, tedy my všichni - já, má rodina a mí přátelé v Harare, bez tradiční návštěvy domova. Jedním z důvodů proč si nepozvat návštěvu právě tohoto roku, bylo neutěšené zásobování Zimbabwe běžnými potravinami a věcmi denní potřeby a prudká inflace, která úspěšně ožebračovala i ten zbytek pracovní placené síly v zemi.

Osobně jsem měla slušný zahraniční plat a doufala i v radikální změny po volbách, a inflaci jsem zpočátku vnímala jen jako obtížný prvek svého pobytu, s kterým se dá plánovitě žít. Byl to omyl. S inflací se dlouhodobě, když navíc přeroste v hyperinflaci, žít nedá. Je to boj o každou rychlou směnu, okamžitý nákup a stejně nakonec skončíte u bartrového obchodu. To jsem však toho listopadu ještě netušila...

A dnes na to období dokonce vzpomínám s nostagií, hodně jsem se poučila...


Celý první díl z šestidílného seriálu
HYPERINFLACE V ZIMBABWE si můžete přečíst zde.


Úvodní stránka Archiv 2012 | Projekty 2012 | Tisk a ohlasy 2012 | Fotogalerie 2012 | Africké ozvěny 2012 | Mapování stránky

free website counter

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku