PhDr. Marie Imbrová - Oficiální webová stránka - Archiv 2011

Hledat

Přejdi na obsah

Projekty 2011


Projekty uskutečněné v r. 2011:


Prosinec 2011

Vytištění pohlednic s první tištěnou mapou Viktoriiných vodopádů od Dr. Emila Holuba z roku 1879

PhDr. Marie Imbrová před nadcházejícími výročími Dr. Emila Holuba v roce 2012 nechala opět přefotit, vyčistit a zabrat první tištěnou mapu Viktoriiných vodopadů z publikace
"THE VICTORIA FALLS , A Few Pages from the Diary of Emil Holub, M.D" z roku 1879.

Kromě velké zvětšeniny pro výstavu v Žatci v roce 2012 nechala zhotovit 1 000 kusů pohlednic mapy s českým textem jako novoročenku a další 4 000 kusů jako standardní pohlednici s českým, německým a anglickým textem i pro zájemce ze zahraničí.

Prosinec 2011

Přednáška PhDr. Marie Imbrové "JAK SE ŽIJE V NAIROBI", Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o., U Vodárny 138, Chrudim, 02. 12. 2011

Přednáška PhDr. Marie Imbrové na téma "JAK SE ŽIJE V NAIROBI" se uskuteční v pátek 02. 12. 2011 od 18,30 hodin v přednáškové síni Vodních zdrojů v Chrudimi.

O životě v keňském hlavním městě bude přednášet afrikanistka, naše bývalá diplomatka, která v Nairobi prožila tři roky života. Během pobytů v Africe se z ní stala sběratelka afrického umění a dnes pomáhá africkým umělcům vystavovat a prodávat jejich díla v Evropě i Americe. V Nairobi se také setkala s díly českého sochaře F. V. Foita, kterého do Keni zavála nepřízeň osudu. Dozvíte se, kde v Nairobi uvidíte jeho díla, která místa při návštěvě Nairobi nesmíte minout i kde potkáte nejlepší prodejce korálků.


Prodejci korálků, Nairobi, Keňa, květen 2011

Odkazy: www.chrudim.cz , www.chrudimdnes.cz , www.chrudimka.czListopad 2011

Výstava "AFRICAN COLOURS", Galerie Emila Juliše, Tylova 151, Černčice u Loun, 27. 11. 2011


Výstava v Galerii Emila Juliše v Černčicích u Loun pod názvem "AFRICAN COLOURS" představí návštěvníkům dosud neprezentované africké obrazy a sochy ze sbírek PhDr. Marie Imbrové a Mgr. Ilony Bittnerové. Vernisáž výstavy se uskuteční 27. 11. 2011 v 15,30 hod. Některé z vystavených obrazů bude možné zakoupit.

Jeden z obrazů zimbabwského malíře Lovemore Kambudziho "Last Warning", ze sbírky PhDr. Marie Imbrové, vystavený v Galerii Emila Juliše na výstavě "BORN IN ZIMBABWE" v r. 2010, doputoval až do aukce Umění pro Afriku (Art for Africa™ Auction), která se konala v aukční síni Sotheby’s v New Yorku dne 17. 11. 2011.

V rámci výstavy
"AFRICAN COLOURS" bude poprvé v České republice představena i socha "BUSHMAN" od Bernarda Matemery, sochařské legendy z Tengenenge. Marie Imbrová ji zakoupila od majitele Galerie UTIONGA v USA v r. 2010 i s dokumentací.


Expozici věnuje mezinárodní mediální podporu internetový server AfricanColours (Your Guide To Contemporary African Art = Váš průvodce současným africkým uměním).


Odkazy: www.vejr.cz/gej , www.ilonaf.cz,
www.africancolours.net , www.hedvabnastezka.cz


Prohlášení pro tisk


Africké abstrakce v Galerii Emila Juliše v Černčicích


V neděli 27. listopadu 2011 v 15:30 bude v Černčicích u Loun v Galerii Emila Juliše zahájena výstava "AFRICAN COLOURS", která představí moderní africké výtvarníky, dosud v Čechách nevystavené. Abstraktnímu umění černého kontinentu se zmíněná galerie v čele s Pavlem R. Vejrážkou věnuje (podobně jako surrealismu) téměř systematicky. Protentokrát máte možnost seznámit se s díly předních afrických umělců, pocházejících ze dvou sbírek.

Prvním zdrojem expozice je "dispoziční držba" souboru uměleckých děl Mgr. Ilony Bittnerové, prodchnuté entuziastickou propagací umělců exotické Tanzanie ve světě. Z jejího depozitáře budou prezentováni čtyři významní představitelé moderního umění, žijící v Dar es Salaamu. Vystavovali nejen v místních, ale také v evropských a amerických galeriích. Malíři Haji Chilonga, Florian Ludovick a Ally Kitogo jsou přátelé a jejich styl nezapře společné umělecké počátky. Salum Kambi je výtvarník používající velmi zajímavou, netradiční techniku (video dokumentující jeho práci je možné nalézt na YouTube, stejně jako třeba záznam jeho samostatné výstavy v Oslu). Veškeré obrazy, které v Galerii Emila Juliše Ilona Bittnerová vystaví, pocházejí ze sbírky Daniela Augusty, který v současné době žije v již zmíněném Dar es Salaamu v Tanzanii. Paní Bittnerová je jeho spolupracovnicí, stará se o obrazy importované do Evropy.


Druhým zdrojem je sbírka PhDr. Marie Imbrové, která vstoupila do světa sběratelů moderního afrického umění ve zralém věku a touha porozumět a porovnávat tendence vývoje moderního afrického umění ji vedla nejen k pravidelným nákupům v ateliérech jejích oblíbených umělců, ale také k dočasnému členství a spolupráci s galeriemi zemí, v nichž pobývala. Část její sbírky tvoří artefakty zakoupené v národních galeriích těchto států či získané na mezinárodních multikulturních přehlídkách v subsaharské Africe. Právě tento díl její kolekce bude na výstavě "AFRICAN COLOURS" v Černčicích konfrontován se stylově čistou a jednotnou školou malířů z Tanzanie.

Každý solitér, beze vších pochybností mimořádný představitel umělecké generace jak v národním, tak mezinárodním měřítku, představí v Černčicích zcela individuální tvorbu. Poprvé tak mají návštěvníci galerie příležitost seznámit se s ukázkami tvorby Freda Tauro, Thakora Patela či Percy Manyongy ze Zimbabwe, ze Senegalu zde bude zastoupen Dauda Diakhate, Keňu pak reprezentuje mimo jiné mimořádně cenná grafika Gabriela Omonda Odonda.


Téměř tradičně bude expozice dokreslena sochami z Tengenenge - včetně dvou unikátních děl Bernarda Matemery - a doplněna řadou zajímavých masek a figurek afrických předků.

Obě dámy navíc spojuje charitativní stránka jejich činnosti. Ilona Bittnerová se snaží o prodej obrazů významných umělců Tanzanie v zahraničí, aby podpořila a motivovala jejich práci. Marie Imbrová sice veškerý zisk z prodeje uměleckých děl rovněž zpětně ukládá do nových nákupů, nicméně stále vede a řídí občanské sdružení Klub přátel Tengenenge, pro které pracuje jako dobrovolník a získané prostředky z aktivit Klubu jsou zcela na podporu dětí v Tengenenge.


Aktivity Galerie Emila Juliše po výstavě "BORN IN ZIMBABWE" v roce 2010 neunikly nejvýznamnějšímu africkému uměleckému internetovému portálu AfricanColours.net, který převzal nad touto stejnojmennou výstavou mezinárodní mediální záštitu.

Na zahájení je jako vždy zván nejen široký okruh přátel Galerie Emila Juliše, milovníci abstraktního umění a fantazie, ale v tomto případě i přední čeští zájemci o africké umění.

Úvodní slovo pronese Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc., významný sociální antropolog se specializací na prostor Afriky a v užším vymezení Afriky subsaharské, vysokoškolský učitel a vedoucí Katedry sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Bližší a podrobnější informace naleznete na www.vejr.cz/gej, návštěvu galerie si můžete domluvit na tel.: 602 456 314.

J. E. Germaister
Listopad 2011

Přednáška PhDr. Marie Imbrové "EMIL HOLUB A POVODÍ ZAMBEZI", Podřipské muzeum, Nám. Jana z Dražic 101, Roudnice nad Labem, 18. 11. 2011


Přednáška PhDr. Marie Imbrové na téma "EMIL HOLUB A POVODÍ ZAMBEZI" se uskuteční v pátek 18. 11. 2011 od 18 hodin v prostorách Podřipského muzea v Roudnici nad Labem.

Dr. Emilu Holubovi je připisován významný podíl na dalším pronikání Evropanů do teritoria současných států Zimbabwe a Zambie a dále je prokazatelně prvním kartografem Viktoriiných vodopádů.

PhDr. Marie Imbrová, vedle své profesní specializace, kterou si prohloubila dlouholetými pobyty v Keni a Zimbabwe, se v současnosti profiluje i jako sběratelka moderního a současného afrického umění a organizátorka výstav a prezentací objasňujících život na "černém" kontinentě.

Přiblíží vám mj. Holubovy cesty do vnitrozemí Afriky a jeho přínos pro poznání etnik a kultury na dolním toku Zambezi.

Všichni zájemci a obdivovatelé Dr. Emila Holuba jsou srdečně vítáni.
Odkazy: www.roudnicenl.cz , www.podripskemuzeum.czListopad 2011

Obraz od Lovemore Kambudziho "Last Warning" jako dar PhDr. Marie Imbrové do charitativní "AUKCE UMĚNÍ PRO AFRIKU" (Art for Africa™ Auction), Aukční síň Sotheby's, 1334 York Avenue at 72nd Street, New York 10021, USA, 17. 11. 2011


PhDr. Marie Imbrová darovala začátkem října t. r. do
"AUKCE UMĚNÍ PRO AFRIKU" v New Yorku ze své soukromé sbírky jeden obraz od Lovemore Kambudziho "Last Warning". Aukční katalog si můžete prohlédnout zde.


Obraz Lovemore Kambudziho "Last Warning", který bude dražen v Aukční síni Sotheby's, New York, 17. 11. 2011


V České republice byl tento obraz vystaven v období červenec - září 2010 na výstavě obrazů a soch moderních zimbabwských umělců ze sbírky PhDr. Marie Imbrové
"BORN IN ZIMBABWE" v Galerii Emila Juliše v Černčicích u Loun.

Africa Foundation (USA) pořádá 12. října 2011 slavnostní večeři u příležitosti vydání aukčního katalogu, který představí celou sbírku darovaných uměleckých děl. Celá tato sbírka bude vystavena v aukční síni Sotheby's v New Yorku od 12. do 17. listopadu 2011. Zastoupena budou díla významných moderních umělců z USA a z Afriky.

Dne 17. listopadu 2011 se pak uskuteční v pořadí již druhá dobročinná aukce Umění pro Afriku, která navazuje na významný úspěch první, zahajovací aukce, uskutečněné v londýnské aukční síni Sotheby's 21. září 2009.

Výnosy i z této letošní aukce budou financovat práci nadace Africa Foundation na podporu osiřelých a zranitelných dětí, žijících v některých nejchudších venkovských oblastech jižní a východní Afriky.

Odkazy:
www.artforafrica.org.uk , www.africafoundation.org , www.africancolours.com
, www.herald.co.zw , www.allafrica.com
Listopad 2011


Přednáška PhDr. Marie Imbrové "CO ZMŮŽE VODA V TENGENENGE A VE VICTORIA FALLS", Regionální muzeum K. A. Polánka, Křížova vila, Zeyerova 344, Žatec, 15. 11. 2011


O svých oblíbených místech v Zimbabwe, o projektech v komunitě Tengenenge a o Hřmícím kouři na hranicích Zimbabwe a Zambie bude přednášet PhDr. Marie Imbrová 15. listopadu 2011 od 17 hodin v Křížově vile v Žatci. Všichni přátelé a milovníci Afriky jsou srdečně vítáni.

Odkaz: www.muzeumzatec.cz
Listopad 2011

Socha od Ephraima Chauriky "Kůň" jako dar PhDr. Marie Imbrové pro Maltézskou pomoc, obecně prospěšnou společnost - Charitativní organizaci Suverénního řádu maltézských rytířů, Lázeňská 2, Praha 1 - Malá Strana, 07. 11. 2011


Dne 07. 11. 2011 předala PhDr. Marie Imbrová kamennou sochu koně autora první generace z Tengenenge Ephraima Chauriky ze své soukromé sbírky jako dar Maltézské pomoci pro podporu jejich charitativní práce.PhDr. Marie Imbrová při předávání daru

Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.

Více o dražbě této sochy ve prospěch Maltézské pomoci můžete najít na
www.maltezskapomoc.cz. Dražba bude oficiálně ukončena 23. 12. 2011.
Říjen 2011

Po-čtení "AFRICKÉ POHÁDKY - AFRICKÉ DĚTI" s hostem PhDr. Marií Imbrovou , Městská knihovna Libochovice, Nám. 5. května 3, Libochovice, 31. 10. 2011


Další Po-čtení v Městské knihovně Libochovice se bude konat v pondělí 31. října 2011 od 18 hodin. S posledním říjnovým pondělním podvečerem vstoupí do knihovny trocha exotiky, něco pohádek a bájí afrického kontinentu i realita současné Afriky. Pozvání na Po-čtení přijala afrikanistka a milovnice afrického umění Marie Imbrová a tématem večera budou africké pohádky a africké děti.

Říjen 2011

Přednáška PhDr. Marie Imbrové "PŮVAB AFRICKÉHO ŠPERKU", prostory společnosti Haworth Czech s.r.o., V Parku 2316/12, Praha 4 - Chodov, 20. 10. 2011

O africkém šperku, jeho tradici, uplatnění a použití v současnosti bude vyprávět PhDr. Marie Imbrová v rámci večera, pořádaného společností Africké sochy v prostorách společnosti Haworth Czech s.r.o. dne 20. října 2011 od 18 hodin.

Říjen 2011

Přednáška PhDr. Marie Imbrové "ŽIVOT V TENGENENGE", Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem, 06. 10. 2011
Děti ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe, únor 2011


Ve čtvrtek 06. 10. 2011 bude mít PhDr. Marie Imbrová v rámci Doprovodných programů k výstavám "Učitel a žák", pořádaných Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem, přednášku pro studenty roudnických škol na téma
"ŽIVOT V TENGENENGE", o své práci, zážitcích z Afriky a pomoci africkým dětem.


Odkaz: www.galerieroudnice.cz


Říjen 2011

Přednáška PhDr. Marie Imbrové "KDYŽ NEFUNGUJÍ PENÍZE - HYPERINFLACE V ZIMBABWE", Posluchárna Nové budovy Národního muzea (budova bývalého Federálního shromáždění), Vinohradská třída 1, Praha 1, 03. 10. 2011


Česká numismatická společnost zve všechny přátele numismatiky a historie na veřejnou přednášku PhDr. Marie Imbrové "KDYŽ NEFUNGUJÍ PENÍZE - HYPERINFLACE V ZIMBABWE".

Přednáška se bude konat v posluchárně Nové budovy Národního muzea v pondělí 3. října 2011 od 17,30 hod. Vstup je zdarma.

Afrikanistka, diplomatka české ambasády v Zimbabwe mezi lety 2005 až 2008, významná znalkyně současného afrického umění PhDr. Marie Imbrová připravila přednášku na téma - hyperinflace v Zimbabwe.

Zažila jí nejen jako pracovnice české ambasády, ale později i jako turistka. Kromě přehledu zimbabwských bankovek budou posluchači seznámeni s životem lidí, kterým se peníze před očima měnily v papírky a nezbylo jim nic jiného než výměnný obchod.

Účastníci přednášky si mohou odnést ukázky zimbabwských inflačních bankovek.

Odkaz: www.numismatici.cz


Září 2011

Klavírní recitál Boženy Steinerové "VZPOMÍNKA NA AFRIKU", Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Janderova 165/II, Jindřichův Hradec, 26. 09. 2011


V pondělí 26. září 2011 se v prostorách Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci opakuje klavírní recitál paní Boženy Steinerové, připravený pro Nairobi v květnu tohoto roku. Večerem provází PhDr. Marie Imbrová.

Září 2011

"BENEFIČNÍ VEČER PŘÁTEL TENGENENGE", Hotel Casa Marcello, Řásnovka 783, Praha 1, 15. 09. 2011


Klub přátel Tengenenge je spolupořadatelem benefičního večera 15. září 2011 od 18,00 hod. v hotelu Casa Marcello v historickém centru Prahy, na který zve nejen zájemce o koupi soch z Tengenenge, ale i nové donory a příznivce.

PhDr. Marie Imbrová bude mít v průběhu večera prezentaci o spolupráci a podpoře dětí v této unikátní umělecké komunitě v Zimbabwe.
Srpen 2011

Výstava "KAMENNÉ SOCHY ZE ZIMBABWE", Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, Průhonice u Prahy, 28. 08. 2011

Dne 28. srpna 2011 bude PhDr. Marie Imbrová prezentovat aktivity Klubu přátel Tengenenge v České republice na výstavě afrických soch v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Akce je určena široké veřejnosti.

Odkazy: www.stavitel.ihned.cz , www.praguepost.comSrpen 2011

"SETKÁNÍ PŘÁTEL A PŘÍZNIVCŮ TENGENENGE NA AFRICKÉM ODPOLEDNI", Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, Průhonice u Prahy, 28. 08. 2011


Děti a jejich nová školka v Tengenenge, únor 2011


Na 28. srpen 2011 od 14,00 hod. připravuje PhDr. Marie Imbrová, předsedkyně Klubu,
"SETKÁNÍ PŘÁTEL A PŘÍZNIVCŮ TENGENENGRE NA AFRICKÉM ODPOLEDNI" v Dendrologické zahradě v Průhonicích u Prahy a zároveň upozorňuje, že Klub přátel Tengenenge v České republice zaregistroval toto setkání do soutěže "CO NÁS BAVÍ", hlasovat pro něj a osobně ho tak podpořit je možné do 24. července 2011 na nasledující adrese:Součástí tohoto setkání bude diskuze o dalších formách pomoci dětem v Tengenenge, ale i dětská africká tombola, kreslířská soutěž a malování afrických motivů na kůži. Získané finanční prostředky budou použity na vybavení školky v Tengenenge. Všichni zájemci jsou tímto co nejsrdečněji vítáni.

Více o činnosti Klubu přátel Tengenege můžete najít na
www.tengenenge.cz.Červen - Srpen 2011

Výstava šperků, obrazů a soch ze soukromé sbírky PhDr. Marie Imbrové "DOTEK AFRIKY", prostory vzdělávací společnosti Atheris Group, Francouzská 30, Praha 2, 09. 06. - 31. 08. 2011


Dne 9. června 2011 byla v prostorách vzdělávací společnosti Atheris Group v Praze otevřena výstava šperků, soch a obrazů ze soukromé sbírky Marie Imbrové
"DOTEK AFRIKY".

V expozici jsou představena díla významných zimbabwských sochařů - Lazara Takawiry, Josiaha Manziho a Victora Fira, vesměs držitelů národní ceny NAMA za vizuální umění.

Obrazy pocházejí také ze Zimbabwe, z atelierů Lovemora Kambudziho, Davida Chinyamy, Batsiraie Muskweho a Valentina Magutsy.

Veškeré exponáty jsou prodejné, stejně jako kolekce autentických afrických šperků z patnácti subsaharských zemí Afriky. Prodejem budou financovány další charitativní aktivity Marie Imbrové a část výtěžku připadne nadaci ASANTE Keňa.

Po dohodě se vzdělávací společností Atheris Group se bude dne 21. června 2011 od 18.00 hod. konat v těchto prostrorách komentovaná prohlídka exponátů a beseda s jejich majitelkou.

Výstava je přístupná do 31. srpna 2011.
Květen 2011

"HOVORY BEZ HRANIC" s PhDr. Marií Imbrovou, Městská knihovna Praha, Mariánské náměstí , Praha 1, 23. 05. 2011
Květen 2011

Návštěva PhDr. Marie Imbrové v Keni, 11. 05. - 20. 05. 2011


Ve dnech 11. 05. až 20. 05. 2001 pobývala PhDr. Marie Imbrová společně s českou klavíristkou Boženou Steinerovou v Nairobi.

S pomocí svých keňských přátel a jejich finanční podpory zorganizovala PhDr. Marie Imbrová 17. 05. 2001 od 19,00 hod. v prestižním Muthaiga Country Clubu klavírní recitál Boženy Steinerové. Jeho obecenstvo ocenilo náročný repertoár i bravurní provedení skladeb.Část svého prvního afrického pobytu věnovala Božena Steinerová i výuce na místní hudební konzervatoři.


Odkazy: www.mcc.co.ke , bozenasteinerova.comDuben 2011

Cestopisná přednáška PhDr. Marie Imbrové a Hany Krpešové "Z TENGENENGE K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM", Caffé Moak, Na Valích 330, Louny, 21. 04. 2011

21. dubna 2011 je ve stylové kavárně Caffé Moak v historickém centru Loun od 18 hod. na programu cestopisná přednáška o současnémDěti z Tengenenge, sochařská vesnice Tengenenge a Viktoriiny vodopády, únor 2011


životě v Zimbabwe a o zkušenostech z posledního pobytu v Tengenenge a také o cestě na Viktoriiny vodopády ... přednášet budou ... Marie Imbrová, předsedkyně klubu přátel Tengenenge v ČR a Hana Krpešová, dobrovolník v Tengenenge.

Vstupné je dobrovolné a bude použito ve prospěch dětí v Tengenenge. Srdečně všechny zveme...


Odkazy: www.moaklouny.cz , www.hedvabnastezka.cz , www.jiribouda.euDuben 2011

Benefiční večer "AFRIKA NA KRKU" s dražbou originálních masajských náhrdelníků a módní přehlídkou v africkém stylu, Sahara Café, Náměstí Míru 6, Praha 2, 12. 04. 2011

Po dohodě s organizačním týmem byly pro módní přehlídku v africkém stylu v rámci tohoto benefičního večera vybrány a použity šperky ze soukromé sbírky PhDr. Marie Imbrové a to vč. šperků historických.

Jednalo se o kolekci šperků původem z Ghany, které dominovaly
trade korálky, krobo korálky a šperky z kosti. Ukázku z této kolekce si můžete prohlédnout zde.

Odkaz: prima.stream.cz - Prima TV, VIP zprávy z 13. 04. 2011, konkrétně v rozmezí mezi 6:11 až 8:11 minutou vysílání.


Březen - Květen 2011

Výstava fotografií PhDr. Marie Imbrové "NAROZENI V TENGENENGE", Galerie u Plazíka, Jiráskova ul., Peruc, 26. 03. - 05. 05. 2011

PhDr. Marie Imbrová ve spolupráci s Galerií u Plazíka v Peruci zve tímto srdečně všechny, kteří se zajímají o život v Africe, k návštěvě výstavy svých fotografií ze života dětí v umělecké komunitě Tengenenge (Zimbabwe)
"NAROZENI V TENGENENGE", které nafotila během svých cest v období let 2007 - 2010.


Fotografie pro tuto výstavu zdarma zhotovila firma Pavla Pláničky z Loun, Digilab.cz. Děkujeme.Bezprostřední atmosféru vernisáže této výstavy Vám pak mohou přiblížit fotografie zveřejněné na následujících webových stránkách: plazik.rajce.idnes.cz a monti.rajce.idnes.cz


Odkazy: www.eperuc.cz.web1.web4ce.cz , www.iperuc.cz , www.jiribouda.eu ,
www.tengenenge.cz , www.turistika.czBřezen - Duben 2011

Výstava "AFRICKÁ ABSTRAKCE", KNIHKUPECTVÍ ŘEHOŘE SAMSY, kavárna & minigalerie, pasáž U Nováků, Vodičkova 30, Praha 1, 23. 03. - 08. 04. 2011

Moderní africké umění se již několik desítek let bouřlivě vyvíjí, přetavuje předchozí zažité umělecké vzory, hledá nové cesty, čerpá inspiraci v globálním světě, je nadále silně ovlivněno samotnou vnitřní imaginací autora a v tomto tisíciletí dostalo řadu nových impulzů z mezinárodní konfrontace ve světových galeriích od New Yorku, přes Paříž, Londýn, Singapur a Tokio. Jeho prodejnost a přesun do soukromých sbírek je pak podporován řadou aukcí moderního afrického umění v New Yorku, Londýně, Paříži a Johannesburgu.


Nevelká kolekce současných malířů středního věku ze Zimbabwe, prezentovaná v prostorách Knihkupectví Řehoře Samsy v Praze, je excelentní ukázkou národního typu moderní africké abstrakce v pojetí tří různých, individuálních, ovšem generačně blízkých autorů.DAVID CHINYAMA, narozen v Harare 1978

Na dráhu malíře se cílevědomě připravoval již od dětství. Přes nesouhlas rodiny absolvoval Peter Birch School of Art v Harare, dále přešel na proslulou hararskou polytechniku a formální malířské vzdělání zakončil jako student na Visual Art School v Harare v roce 1998. Během několika následujících let se dostal mezi skupinu progresivních zimbabwských autorů a obdržel i pozvaní na studijní pobyt do USA. V roce 2004 obdržel národní uměleckou cenu NAMA v oboru vizuální tvorby a dostal se do popředí zájmu moderních uměleckých galerií specializovaných na africké umění v USA. Průběžně také vystavoval v JAR , Velké Británii, Německu a ve Francii. Škála jeho výtvarného projevu je široká, od abstraktní krajiny po mnohabarevné kompozice či stylizované postavy. Je vysoce hodnocen pro svou barevnou škálu a vyváženost kompozice.

Na pozvání galeristů v Německu a Paříži vede od roku 2010 v těchto státech i specializované workshopy. Dále byl vystavován v Senegalu, Keni, Botswaně, Jižní Koreji a v České republice (Galerie Emila Juliše, Výstava "Born in Zimbabwe", 2010).


BATSIRAI MUSKWE, narozen v Harare 1974


K profesionální malířské tvorbě se dostával postupně, je totiž i vynikající grafik. V plejádě afrického abstraktního umění se vypracoval na pozici předního představitele zimbabwského symbolismu, který obohacuje a umocňuje výběrem jasných barev a nápaditou kompozicí, což z obrazů činí nezaměnitelné mistrovské artefakty.

Vystavoval ve Velké Británii, Číně, Japonsku, Švýcarsku, JAR, Botswaně a v České republice (Galerie Emila Juliše, Výstava "Born in Zimbabwe", 2010).

PERCY MANYONGA, narozen v Goromonzi

Pochází z Matabelska, kde dostal i základní vzdělání. Svůj výtvarný talent uplatnil až po přestěhování do Harare, kde mu byl nabídnut tříroční trénink na BAT Visual Arts Studios spadající pod Národní galerii a postupně se inspiroval tvorbou Hilary Kashiri, Helen Lieros či mozambického umělce Malangatana Ngwenyy. Často zobrazuje přírodní motivy, následky lidského konání či osudná rozhodnutí. Jeho obrazy mají mimořádnou poetiku a hluboce promyšlené názvy.

V České republice výrazněji prezentován dosud nebyl, jeho obrazy se však nacházejí v dvou soukromých sbírkách v republice.
Všechny obrazy výše uvedených zimbabwských umělců, prezentované na této výstavě, byly zapůjčeny ze soukromé sbírky PhDr. Marie Imbrové.

Všichni přátelé a milovníci afrického umění jsou tímto srdečně zváni k její návštěvě.


Únor - Březen 2011

Návštěva PhDr. Marie Imbrové v Zimbabwe a Keni, 08. 02. - 12. 03. 2011

Již tradičně stráví PhDr. Marie Imbrová podstatnou část února a počátek března v Africe. Po několikadenní zastávce v Nairobi bude pracovatTěch dětí je více bez tatranek, Tengenenge, září 2010


na svých kulturních projektech v Zimbabwe a pochopitelně se těší na děti v Tengenenge. Podle předchozí dohody se k ní připojí v druhé části pobytu i dvě dobrovolnice z České republiky, aby jí v práci s dětskou komunitou v této umělecké vesnici pomohly.


Děvčátko se svým malým sourozencem a báječní kluci se svými hračkami, Tengenenge, září 2010


Odkaz: www.tengenenge.czLeden 2011

Tříkrálové setkání pro děti z Tengenenge, kostel sv. Michala v Jirchářích, Praha 1 - Nové Město, 07. 01. 2011

Úvodní stránka Archiv 2011 | Projekty 2011 | Tisk a ohlasy 2011 | Fotogalerie 2011 | Africké ozvěny 2011 | Mapování stránky

free website counter

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku